☎: +359 897 891 630 | 📧: office@silvena.bg

Анализ и одит ползваемост

Анализ и ползваемост одит на сайта (usability одит, одит на ниво на ползваемост на сайт)

Ползваемост на сайта – това е мярка на удобството за потребителя при ползване на сайта. Ако на потребителя всичко му е понятно и бързо му се отдава да намери необходимата му информация или да изпълни определено действие, то може да се каже, че дадения сайт има добро ниво на ползваемост.

Анализът на нивото на ползваемост – това е своеобразна тработа на герешки. Авторите на тези грешки често се явяват програмисти, дизайнери, копирайтъри, маркетолози и други хора, които отговарят за създаването и поддръжката на интернет проекта.


Иде реч обаче, не само за правописни грешки или не работещи връзки – тези проблеми са очевидни. Даденият анализ е направен, като на оглед са поставени дизайна, структурата на контента, навигацията, все неща способстващи за правилното предвижване на потребителя в сайта и неговото ергономично обслужване.

В резултат от анализа и последващото подобрение на нивото на ползваемост на сайта се увеличава процента на конверсия на потребителите в клиенти. Ако говорим за посетители, то да бъдат на сайта ви за тях ще стане по-комфортно. Всички хора искат да се намират там, където им е добре.

На кого е небходимо това?

На този, който иска да увеличи приходите от сайта си. Зависимостта на приходите от доброто ползваемост на сайта е проста: колкото по кратко е времето за придвижване на потребителя по сайта, толкова по-добри шансове има той да се превърне в клиент. В частност показател за добро ниво на ползваемост на сайт се явява процента на конверсия на потребители в клиенти. Конверсията пряко влияе на приходите от сайта.

От една страна, повишаване на ползваемост на сайта е нужно, когато сайта има много посетители, а ROI (return on investments) е нисък. От друга страна, работата по подобряване на проекта трябва да е постоянна и изменения трябва да се предприемат като се отчитат привичките, интересите и потребностите на потребителя. И за това е необходим анализ на ползваемостта на сайт.

Част от ползваните „помощници“ при работата по ползваемост одит са: Google Analytics, Google Webmaster Tools, специализирани броячи ( например GetClicky ) и т.н.