☎: +359 897 891 630 | 📧: office@silvena.bg

Принт Дизайн

Екипът ни предлага изработката на корпоративен имидж и рекламни материали за своите клиенти. Ние работим с най-големите и съвременни печатници в зависимост от изискванията и нуждите на конкретния проект.

Разработването на цялостна корпоративна идентичност представлява уникална комбинация от цветове, графични елементи, шрифтове и лого. Тази комбинация въздейства визуално върху потребителя и подпомага корпоративната маркетингова стратегия за успешното развитие на бизнеса и налагането на компанията на пазара. Корпоративната идентичност влияе силно на възприятията на клиента и е ключова в цялостното изграждане на бранда и неговата разпознаваемост.

На база на уникалния корпоративен имидж се разработват всички необходими за бизнеса рекламни материали - печатни материали, външна и вътрешна реклама, брандиране.

Нашето рекламно студио предлага:

Нова корпоративна идентичност

Създаването на пълната гама от графични елементи, които компанията използва в рекламните си материали. Посредством уникалните фирмени знаци, шрифтове и цветове, потребителите разпознават вашата продукция или услуга и я отъждествяват с вашата организация и ви различават от конкурентните компании. Процесът включва проучване на позиционирането на конкурентните компании по отношение на визия и графика и изработване на графично предложение. Нашите лога често включват ръчно направени или модифицирани шрифтове, като дадено лого може да се състои само от шрифт или от шрифт и графичен елемент. В края на процеса създаваме brand book, който показва използването на логото в различни медии.

Модификация на вече съществуваща корпоративна идентичност

Ако клиентът вече притежава корпоративна идентичност, ние предлагаме освежаване. Процесът включва анализ на съществуващото лого и проучване как стои то графично спрямо пазара. Предлагаме осъвременяване на брандинга, като запазваме характерните черти, но го правим да стои модерно. В края на процеса създаваме brand book, който показва използването на логото в различни медии.

Изработка на пълен набор от печатни материали и печат

Графичният ни отдел предлага на клиентите на компанията иновативни решения за качествени рекламни материали и продукти. Нашите графични дизайнери са добре подготвени и използват в своите разработки най-новите техники в предпечата и печата. В същото време те предоставят на клиента добре развити концептуално идеи, които гарантират свеж и модерен краен продукт.