☎: +359 897 891 630 | 📧: office@silvena.bg

Бизнес консултации

Таргетирането: правилните канали за целите на кампанията
Silvena.bg има достатъчно натрупан опит в развитието на интернет реклама и (е-) маркетинг- ние знаем как се правят брандинг, продажби онлайн и ефективна интернет реклама. Ние знаем как да постигнем висок процент на ефективност независимо дали става въпрос за събиране на бази данни или електронна търговия. Нашите клиенти винаги получават комплексно и компетентно онлайн маркетинг и рекламно обслужване.

В процеса на медия планиране (media planning), нашите маркетинг специалсти и партньорите ни създават единна рекламна и маркетинг стратегия за всички дигитални канали (интернет и мобилни платформи) и предоставят план за конкретни резултати от кампанията. След началото на кампанията анализаторите и маркетинг специалситите работят в посока оптимизиране на комуникационните канали и постигане на заложените цели и резултати. В интернет, каналът е само един от елементите на формулата на успеха. Другата много важна променлива за ефективността на една интернет рекламна (CPC ad words, CPM, social media and networks) / маркетинг кампания е дигиталния криейтив.

Дигитален криейтив, адаптиран към спецификата на кампанията и каналите
На база емпирични опити и изследвания, нашата система дава точни данни за ефективността на графичните и навигационни решения върху таргет аудиторията, преди да е станало прекалено късно за реакция. Ние не налагаме мнение, а предоставяме конкретни факти и доказателства, че нашите консултации и мнение си струва да бъдат взети предвид. Ние помагаме на клиентите си да разберат нюансите на интернет маркетинга и интернет рекламата и да ги използват, за да постигнат покритие на аудиториите, продажби и събиране на маркетингови данни или друг дефиниран ефект за конкретната интернет реклама и кампания (познаваемост на бранда, имидж, продажби, събиране на данни и микс от тях).