☎: +359 897 891 630 | 📧: office@silvena.bg

Интернет реклама

Реклама в Google Ads (Google AdWords)

 

Google Ads е рекламна платформа, която ви предоставя възможността за поставяне на рекламни послания в секция 'Спонсорирани Връзки', които се появяват в каре и от дясната страна на резултатите от Google. Избират се ключови думи, свързани с вашите продукти и/или услуги, написват се рекламен текст, с който при търсене в Google с някоя от избраните ключови думи, рекламата ви се показва. За показването на вашият рекламен линк не се заплаща. Само когато някой посети вашият уеб сайт през рекламния линк заплащате цената за клик, която е определена от Google. Това ви гарантира, че плащате само за резултати.

 

 

Какво Предлагаме

Ние ви предлагаме професионално планиране, изготвяне, мениджмънт и оптимизация на рекламни кампании в Google Ads. Доверявайки се на богатият опит на нашите  акаунт мениджъри, вие спестявате като постигате отлични резултати с минимална инвестиция. Какво включва услугата Mениджмънт на кампания? Изготвяне на Google Ads профил
- Проучване за позиционирането на клиента в интернет и конкуренцията в бранша.
- Проучване за ключови думи и избор на най-подходящите думи и словосъчетания
- Написване на конкретни рекламни послания за продуктите и/или услугите на клиента.
- Създаване на Google Ads профил за клиента.
- Структуриране на профила по кампании, рекламни групи и ключови думи.
- Насочване на конкретните реклами и ключови думи към подходящите страници в сайта на клиента.
- Настройване на кампанията.
- Географско и времево таргетиране на кампанията.
- Създаване и изпращане на скриптове за подробна статистика на кампанията
- Изпращане на детайли за достъп до Google Ads профила Мениджмънт и оптимизация на рекламна кампания
- Активен мениджмънт на наддаванията (bid management)
- Прилагане на промени по кампанията ежеседмично спрямо получената статистиката
- Оптимизиране и актуализиране на ключовите думи
- Оптимизиране и актуализиране на негативните ключови думи
- Оптимизиране и актуализиране на рекламните послания
- Оптимизиране и актуализиране на разположенията (за контекстуална реклама)
- Прилагане на промени в таргетирането
- Прилагане на промени, свързани с настройките на кампанията
- Прилагане на промени по сметката по желание на клиента
- Тестване (split testing) на рекламни съобщения
- Предложения за промени, свързани с динамиката на пазара
- Изготвяне на сезонни кампании или такива, свързани с конкретни промоции
- Разделяне и групиране на отделни кампании
- Изготвяне на контекстуални рекламни кампании
- Мениджмънт на контекстуални рекламни кампании
- Изготвяне на рекламни кампании с банери
- Мениджмънт на рекламни кампании с банери Подробна статистика
- Пълен достъп до статистиката
- Измерване на резултатите
- Предоставяне на ежеседмичен отчет изготвен от нашите експерти включващ:
* Сравнение на резултатите от последната седмица, спрямо предишната
* Кратък анализ на получените резултати
* Направените промени по кампанията през последната седмица
* Предложените промени за подобряване на резултатите
* Конкретните цели на предложените промени
- Възможност за настройване за получаване на допълнителен автоматичен отчет
- Персонален акаунт мениджър
- Анализ и интерпретация на събраната статистика
- Възможност за консултации по телефон и имейл
- Консултация спрямо отчета и промените по сметката
- Съвети относно оптимизирането на сайта
- Поддръжка на кампанията и съдействие при възникване на технически проблеми
- Своевременно информиране за получени сигнали в кампанията
- Възможност за връзка извън работно време при спешни случаи

Нашите предимства
* Над 10 години опит
* Сертифицирана фирма
* Плащане по Банков път
* Собствен Акаунт мениджър
* Подробна статистика
* Ежедневно наблюдение