☎: +359 897 891 630 | 📧: office@silvena.bg

Маркетинг и анализи

Интернет маркетинг анализ

Интернет маркетинга е и ще става все по-ключов за успеха на всеки един бизнес. С времето конкуренцията и сложността на онлайн маркетинга само ще се увеличават.

Силвена Уеб предлага професионални консултации в сферите, в които имаме най-богат опит и ноу-хау:

- SEO (оптимизация за търсачки)

- AdWords оптимизация

- Уеб анализи (основно с Google Analytics)

- Уеб тестове за ползваемост

- Създаване и управление на уеб проекти

- Онлайн магазини

- Блогове

 

Уеб анализи с Google Webmaster Tools

Инструментите за уеб анализ са тези, чрез които се преценяват успехите и неуспехите на всеки уебсайт. Ако се ползват правилно, информацията, която те предоставят помага за въвеждане на промени по уебсайта и по маркетинговите кампании и оттам - до подобряване на цялостната му успеваемост.

Чрез анализа на трафика може да се проследят тенденциите в поведението на различни групи (сегменти) от потребителите на сайта. Например може да се направи отделна оценка и сравнение на поведението на посетителите, дошли по всеки един канал и от всяка една рекламна кампания. Благодарение на инструментите за анализ на трафика могат да се взимат информирани решения за управлението на рекламните инвестиции, за промени в изгледа, структурата и съдържанието на уебсайта.

Един от най-добрите инструменти към момента е дело на Google - Google Analytics. Това е безплатен, но много мощен инструмент, чрез който може да се прави задълбочен анализ на тенденциите в поведението на потребителите.

Екипът ни има богат опит с уеб анализите с Google Analytics. Инструментът непрекъснато се ползва при взимане на решения за интернет кампаниите, които провеждаме за нас и нашите клиенти.

Ценообразуването зависи от обхвата на консултациите и анализите, които са ви необходими.