☎: +359 897 891 630 | 📧: office@silvena.bg

SEO - Оптимизация

SEO оптимизация на сайтТърсачките в днешно време обезпечават 85% от притока на целева аудитория на сайтовете, която се състои от вашите потенциални клиенти и партньори

В българоезичния интернет лидерската позиция заема търсещата система Google. Протока на целеви посетители от Google съставлява 65-90 (от общия обем трафик от търсачки). Именно затова в рамките на провежданите комплексни работи по оптимизация на сайта нашето студио се ориентира по Google и се ръководи от неговата

статистика.

Ключовата задача на SEO оптимизацията – подобряване usability на сайта, неговото структуриране, вътрешно-линковата система, метода на подаване на информацията, а също така и други аспекти, влияещи на посещаемостта на сайта и по-нататъшната конверсия на посетителя в купувач.

Важно е да се разбира, че достигането на висока степен на релевантност на сайта по запитвания на целевата аудитория е резултат от провеждането на грамотна SEO оптимизация и рекламна кампания.

Ние ползваме само „бели“ методи за SEO оптимизация на сайта, отчитащи спецификата на търсачките и психологията на потенциалния клиент

Комплекс от работи по SEO оптимизация на сайт

Преди началото на работа по проекта се прави анализ на изходните данни и се съставя план за работа по SEO оптимизацията, който включва:

  • Анализ на съществуващия сайт (вътрешни и външни фактори)
  • Анализ на конкуренцията в дадената област
  • Анализ на основните ключови думи за запитване

Въз основа на получените от плана данни се съставя търговско предложение за SEO оптимизация на сайта съдържащо цена за извършване на услугата, както и ориентировъчни срокове за достигане на поставените задачи.

Работата по SEO оптимизация на сайта за търсачки се дели на работа с вътрешни и външни фактори.

SEO оптимизация – вътрешни фактори

1. Съставяне на семантично ядро (основните ключови думи за които ще се работи; по кои думи целим челни позиции в търсачките);

2. Работа по реорганизация на структурата на сайта и подаването на информация;

3. Оптимизация и влагане на мета тагове;

4. Оптимизация на контента на сайта (неговото съдържание, оптимизация на текстовете). В много от случаите е необходимо създаване на допълнителни страници – услуги по SEO копирайтинг;

5. Коригиране на програмния код на страниците на сайта и поправка на допуснати от предишния разработчик грешки;

6. Разработка на система на кръстосани вътрешни връзки;

7. Прилагане на собствени разработки, позволяващи да се увеличи ефективността на работата по сайта в областта SEO оптимизация за търсачки. Добавяне на нови модули ако е необходимо и възможно; пускане в експлоатация на сайта на собствена система за управление на сайта при необходимост. Пускане в сайта на човешки четими URL's ако е възможно или преработка на системата за управление на сайта из основи, а е възможно и замяна на CMS (Content Management System).

8. Внедряване за целите на сайта на системи, модули, тулове за анализ на качествени и количествени характеристики за посещаемостта на сайта;

9. Влагане на карти на сайта, XML карти на сайта;

 

SEO оптимизация – външни фактори

1. Регистрация в каталози и директории;

2. Регистрация в търсачките;

3. Анализ на индексирането на сайта в търсачките;

4. Анализ на текущите позиции на уеб сайта по запитвания от семантичното ядро, а също така по допълнителни въпроси;

5. Реклама на значими (с висок trust rank) ресурси в интернет.

6. Публикация на прес релийзи и новини на компанията в тематични портали;

7. Работа с социални медии / мрежи;

8. Обмен на връзки с тематично релирани сайтове.

Въз основа на опита ни при SEO оптимизация на сайтове на нашите поръчители ние правим акцент в регистрацията на сайтовете в някои важни платени директории, които спомагат за доброто ранковане и доброто позициониране в SERP – Search Engine Results Page.

Ключовата задача на SEO оптимизацията за търсачки е да се добие максимална степен на релевантност на сайта по запитвания по въпросите на целевата аудитория, а следователно и увеличаване на неговата посещаемост.

Ние работим за вашите посетители, а не за търсачките

Честата грешка при работата по SEO на сайт се състои в това, че при наблягането на „оптимзаицията в чист вид“ (т.е. адаптация на сайта към търсачките), специалистите не отделят достатъчно внимание на непосредствената привлекателност на сайта за клиентите ви. В този случай клиентите идват на уеб сайта ви, но той не допринася за ваша печалба, тъй като не изпълнява информативната си функция, не се явява интересен за тях.

Ние правим комплексна оптимизация на сайт, а не само извеждане на първи позиции в търсачките, подобряваме ефективността на сайта и съответно и вашите печалби от него.