☎: +359 897 891 630 | 📧: office@silvena.bg

ERP - решения за вашият бизнес

Планиране на ресурсите на предприятието (на английски: Enterprise Resource Planning, ERP) е вид информационна система използвана за административна обработка едновременно на всички данни в зависимост от нуждите на организацията (например човешки ресурси, финанси, маркетинг, логистика и т.н.). Подходът на ERP е различен от класическия подход, тъй като обединява всички информационни системи в една система, която позволява използването на споделена информация и интегриран единен интерфейс.

ERP позволява на използващата я организация да управлява ефективно и ефикасно своите ресурси, включително материали, хора, основни средства и оборудване в цялото предприятие.